RIEŠIME VIBRÁCIE Tlačiť E-mail

Vibračný prenos zvuku je často významnejší ako šírenie zvuku vzduchom.
Najmä v stavebných konštrukciách, technologických celkoch, oceľových nosníkoch a pod. dochádza k prenosu vibrácií na značné vzdialenosti a následnému vyžiareniu zvukovej energie povrchmi konštrukcií. Typickými príkladmi môžu byť:

  • domáce spotrebiče pevne ukotvené do steny
  • vzduchotechnické zariadenia na streche budovy pevne ukotvené do stropnej dosky
  • točivé stroje pevne uchytené do oceľovej konštrukcie

Spoločným znakom uvedených príkladov je existencia zdroja vibrácií, ktorý sa priamo dotýka ďalšej konštrukcie, cez ktorú sa vibrácie šíria a na inom mieste sú počuteľné.
Ak je potrebné znížiť vzniknutú hlučnosť, spravidla nepomôže riešenie na dotknutom mieste (napr. v susednom byte), ale je potrebné už pri zdroji zamedziť vzniku, prípadne ďalšiemu šíreniu vibrácií.
Pri návrhu opatrenia, ktorého cieľom je zamedziť prenosu vibrácií je potrebné poznať najmä frekvenčné spektrum vibrácií, na základe ktorého je navrhnuté vyladené riešenie zamedzujúce prenosu kritických frekvencií. Typickými riešeniami pre zamedzenie prenosu vibrácií sú:

  • vhodne dimenzované silentbloky
  • amortizátory kinetickej energie
  • pružinové závesy s tlmičom
  • špeciálne gumené podložky

Pri návrhu vibračného odizolovania z hľadiska prenosu hluku je potrebné mať na zreteli, že tieto nemusia byť totožné s protivibračnými opatreniami, slúžiacimi na odstránenie zdravotných rizík (napr. odpruženie výrobných liniek, ručného náradia a pod.). Dodávané odpruženia často nie sú dostatočné z hľadiska obmedzenia prenosu zvuku.

Antivibračné podložky VIBRANTI

Podložky vyrobené z elastickej gumy s vodorovnou perforáciou. Podložky VIBRANTI tlmia prenos vibrácií zo strojných zariadení do podkladu (betón, konštrukcia). Využitie ako podložka pod VZT stroje, kompresory, chladiace jednotky, kotly, dieselgenerátory, lisy, výrobné linky. Výsledok vlastného vývoja a výroby.

Stiahnuť technický list v PDF kliknutím sem.

Silentbloky

Slúžia na uchytenie vibrujúcich zariadení do rôznych nosných systémov, pri strojných zariadeniach napríklad podvozok dopravného prostriedku, rám konštrukcie zariadenia, v budovách stena, strop, resp. podlaha. Široká ponuka typov, rozmerov silentbloku a tvrdosti gumy umožňuje navrhnúť optimálne riešenie pre každý prípad.

Pružné podložky a gumy

Trvale pružné riešenia na báze elastických polymérov. Zabezpečujú prerušenie vibračných mostov v ploche, na rozdiel od bodových riešení typu silentblok

Pružné závesy a kotvenia

Používajú sa na kotvenie nosných rámov plávajúcich podláh, sadrokartónových konštrukcií, akustických stropov a priečok. Zabezpečujú trvale pružné spojenie s nosnými konštrukciami a účinné prerušenie vibračných mostov.
Ďalším použitím je uchytenie napríklad vzduchotechnických, klimatizačných jednotiek a potrubí do nosných konštrukcií.

Stiahnuť technický list v PDF kliknutím sem.


Absorbéry vibrácií

Zariadenia na účinné tlmenie vibrácií a ich prenosu na nosné konštrukcie. Umožňujú trvale pružné spojenie konštrukcií. Strunové absorbéry sú navrhnuté podľa predpokladanej záťaže a frekvenčnej charakteristiky.


Zvukovopohltivé obklady pre interiérové použitie. Zlepšenie akustickej pohody a zníženie interiérového hluku pohltením odrazov od stien a stropov."