RIEŠIME HLUK Tlačiť E-mail

Portfólio riešení:

Protihlukové kryty železobetónové 

železobetónové obstavania technologických prvkov vo voľnom prostredí. Vnútorné povrchy je možné doplniť o absorpčné panely.

Protihlukové kryty sendvičové 

na mieru vyrobené kryty alebo kulisy z panelov vlastnej výroby, pohltivé alebo odrazivé. Sendvičová skladba panelov je navrhnutá individuálne pre konkrétny zdroj hluku, podľa požadovanej absorpcie a stupňa nepriezvučnosti (R´w).

Protihlukové steny 

steny zo ŽB alebo z panelov vlastnej výroby, osadené do konštrukcie (napr. HEA). Výška, dĺžka a prevedenie steny je definované na základe Akustického modelovania v programe CADNA. Steny realizujeme ako jednostranne absorpčné, odrazivé alebo obojstranne absorpčné Web Steny.

Tlmiče hluku 

Tlmenie hluku z VZT potrubí, výustkov technologických zariadení, nasávacích a výtlakových mriežok, odtlakovacích potrubí kompresorov, výfukového traktu dieselagregátov, plynových turbín a pod.. Tlmiče podľa tvaru napájaného potrubia vyrábame  ako Tlmič hluku kulisový a Tlmič hluku valcový. Útlm tlmičov sa od prevedenia tlmiča a prevádzkových parametrov technológie pohybuje od 10 do 35 dB Web Tlmiče.

Protihlukové kryty železobetónové 

Protihlukové kryty sendvičové 

Protihlukové steny 

Tlmiče hluku 

Komplexné znižovanie hlukovej záťaže výrobných liniek

Organizačné zmeny 

Zmeny v organizačných a výrobných procesoch s ohľadom na minimalizáciu hlukových záťaží v zmysle jednotlivých predpisov, zmeny v časovej snímke dňa, topografické zmeny a časové presuny kritických technologických procesov s cieľom zníženia expozície dotknutého prostredia hlukom. Nevyhnutným predpokladom je dobré poznanie výrobného procesu, technologických procesov, ako aj súvisiacich väzieb na ostatné procesy v podniku.